Aliatges amb un mínim de coure del 50% i addició principal de zinc. Correntment tenen continguts de zinc entre el 5 i el 46% i fins a 3% de plom per millorar la seva mecanització per arrencament de ferritja. També poden portar altres elements com alumini, estany, silici, ferro o manganès per a aconseguir propietats especials.

 

Desig-
nació
Compo-
sició
Equiva-
lència
Pes espe-
cífic
Resistència tracció (kg/mm²)
R • F
Límit   elàstic  
R • F
Allargament
R • F
Resistència
al cisallament (kg/mm²)
R • F
K-601 Cu 63% Zn.37% DIN 17660
Ms-63
8,5 36 • 39-63 14 • 5-17 53 • 35-2 27 • 28-34
K-602 Cu57-59,5%
Pb 1 a 3% Zn, resto
DIN 17660
Ms-58
8,5 37 • 43 16 • 30 35 • 20-15 29 • 32
K-603 Cu 78%
Zn 38%
Al 2%
Llautó a l'alumini
DIN 17661
So Ms 76
8,35 37 • 14 • 55 • 28 •
K-604 Cu 61%
Zn 38%
Sn 1%
Llautó naval
DIN 17661
So Ms 60
8,40  40 • 17 • 40 • 29 •
K-605 Cu 64 Fe 2
Zn 27
Mn 2 Al 5
Llautó alta resistència
DIN 17661
So Ms 64
8,75 60 • 74-84 32 • 60-73 25 • 20-10 -

 

 

Designació Duresa R • F Conduct.
elèctrica
IACS
Aplicacions
K-601 H/B 80 • 100-165
R/B 42 • 55-85
 28 Per donar forma en calent i en fred corbat, reblat i recalcat.
K-602 H/B 95 • 90-145
R/B52 • 40-78
30 Per mecanitzat amb arrencada de ferritja. Fàcil estampació en estat tou.
K-603 H/B 70-75 • 23 Tubs de condensadors, d'evaporadors i de canviadors de calor.
K-604 H/B •
R/B 49 •
26 Construcció d'aparells, especialment per a fons de tubs. Ferratges de pots.
K-605 H/B 140 • 155-250
R/B 76 • 82
13 Peces de molt alta resistència, especialment amb càrrega estàtica.

 

R = Recuit F = Forjat

H/B = Duresa Brinell     R/B = Duresa Rockwell B.

Subministrament: En barres rodones, quadrades i hexagonals; xapa, platina, tub, discs, angles i tes.

Per a qualsevol dubte o consulta estem a la seva disposició.