COBYMA dins del sector metal·lúrgic, també subministra materials a través del forjat. El forjat és indispensable per a un grup específic de peces.

Partint del fet que inicialment COBYMA subministra tot tipus de formats, aconseguim que els nostres clients obtinguin des d'un simple aliatge a un forjat.

    Exemples de Forjat:
  • Roldanes (per a soldadura per fregament).
  • Arbres (acoblament roldana).
  • Anelles (Qualsevol mesura).
  • Rodons massissos (qualsevol mida).
  • Passamans (qualsevol mida).

Altres mesures especials sota demanda.

COBYMA posseeix un estoc important en material forjat.

COBYMA subministra el producte amb una mecanització prèvia o també d'acabat, segons la necessitat del client.

Per a qualsevol dubte o consulta estem a la seva disposició.