Els cuproníquels pròpiament dits tenen continguts de níquel del 5 al 44% i s'utilitzen, generalment, per la seva excel·lent resistència a la corrosió, la qual augmenta amb el contingut de níquel. Entre els aliatges amb més contingut de níquel es troba el MONEL, d'excepcionals propietats de resistència a la corrosió.

A més dels cuproníquels binaris, formats només a base de níquel i coure alguns contenen un tercer o un quart element. Els que contenen zinc es coneixen per alpaques.

 

Designació Pes espe- cífic Resistència
tracció
(kg/mm²)
R • F
Límit elàstic    (kg/mm²)    
R • F
Allargament (%)
R • F
Duresa   Brinell  
R • F
Conduct.
eléctrica
(% IACS)
K-701
Cu Ni 30
8,9 36 • 60 14 • 49 20 • 10 75 • 180 5
K-702
Cu Ni 10 Fe 1 Mn
8,9 32 • 42 12 • 38 38 • 12 65 • 120 9
K-703
Cu Ni 30 Mn 1 Fe
8,95 36 • 50 15 • 43 42 • 16 85 • 140 5
K-704
Cu Ni 12 Zn 23 Alpaca

8,7 41 • 47-70 15-20 • 36-60 38-45 • 25-2 85-100 •
125-190
7
K-705
Cu Ni 18 Zn 19 Pb 2  Alpaca

8,75 43 • 48-70 17-23 • 36-67 32-42 • 23-2 90-100 •
125-200
6
K-706
Ni Cu 30 Monel
8,8 50 - 30 120-140 4

 

R= Recuit    F= Forjat

 

Equivalències • Aplicacions

K-701 Cu Ni 30 • DIN 17664 • Aparells químics per a fins decoratius.
K-702 Cu Ni 10 Fe • DIN 17664 • Per conduir aigua de mar, en condensadors de vaixells centrals fixes.
K-703 Cu Ni 30 Fe • DIN 17664 • Tubs amb velocitats fins a 5 m/s d'aigües molt contaminades
K-704 Ns 6512 • DIN 17663 • Telecomunicació, construcció, art.
K-705 Ns 6218 Pb • DIN 17663 • Peces de maquinat per arrencada d'encenall
K-706 Ni Cu 30 Fe • DIN 17743 • Aparells químics, vàlvules de papallona, parts de construcció exposades a corrosió.

 Subministrament: Fosa, barres, dolles, tub i xapa.

 

Per a qualsevol dubte o consulta estem a la seva disposició.