El coure metal·lúrgic sense aliar es caracteritza per la seva excel·lent conductibilitat elèctrica i tèrmica, bona resistència a la corrosió, atractiu color i fàcil conformat, pel que són molt nombroses les seves aplicacions per a usos elèctrics químics, tèrmics i ornamentals.

 

Designació K-101 K-102 K-103
Composició química nominal 99,9%Cu 98%Cu >99,85%Cu
Conductibilitat Elèctrica (% IACS) 100 - 101 >75 95-98

 

Duresa Brinell-HB 45-115
Resistència a la tracció (Kg/mm²) 22-40
Allargament 50 (mm - % ) 6-48
Límit elàstic (Kg/mm² ) 5-34
Pes específic (Kg/dm³ ) 8,9

 

Les característiques dels coures varien segons es presenti en estat recuit o de forja, i dins d'aquest últim, dependran del grau de deformació a què hagin estat sotmesos.

 

Equivalències Coure electrolític tenaç
Cu-ETP DIN 1708 
Coure de fosa DIN 40.500
Aplicacions Anells de fregament, elèctrodes d'electroerosió, aparellatge elèctric Mordasses de forns elèctrics... Laminats i trefilats
Subministrament Forjat i estampat Fos Barres, perfils, cintes, xapes, tubs..
En estat dur o recuit

 

Per a qualsevol dubte o consulta estem a la seva disposició.