Anomenem bronze als aliatges de coure i estany amb continguts de Sn del 2 al 25%. Freqüentment aquests aliatges contenen altres elements com el plom o el zinc, la qual cosa permet dividir-les en bronzes binaris i bronzes complexos els que tenen tres o més elements. Aliatges de coure i alumini freqüentment denominats bronzes a l'alumini es descriuen a part sota la denominació de cuproaluminis.

Els bronzes binaris són coneguts també com bronzes fosforosos a causa del contingut residual de fòsfor que s'afegeix per a desoxidar l'aliatge. Els bronzes complexos amb zinc es denominen comunament bronzes vermells.

 

Designació Composició Equivalència Pes espe-
cífic
Resis-
tència
tracció (kg/mm²)
Límit elàstic (kg/mm²) Allarga-
ment (%)
Duresa Brinell HB Conduct. elèctrica (% IACS)
K-501 Cu Sn 10 DIN 1705
G-Sn Bz 10
8,8 25-31 12 15 60-75 10-12
K-502 Cu Sn 12 DIN 1705
G-Sn Bz 12
8,9 25-33 14 10 80-95 11-12
K-503 Cu Sn 14 DIN 1705
G-Sn Bz 14
8,9 20-30 16 4 85-115 8-9
K-504 Cu Sn 10 Pb 5 DIN 1716
G-SN Pb Bz 5
8,9 22-26 14 18 70-85 6-12
K-505 Cu Sn 8 Pb 15 DIN 1716
G-Sn Pb Bz 15
9,1 20-24 11 12 60-70 7-12
K-506 Cu Sn 8 Pb 20 DIN 1716
G-Sn Pb Bz 20
9,2 18-20 10 10 30-50 8-15
K-507 Cu Sn 10 Zn 2 DIN 1705
Rg-10
8,4 28-35 10 10 65-80 11-12
K-508 Cu Sn 5 Pb 5 Zn 5 DIN 1705
Rg-5
8,8 20-30 10 11 65-75 13-16
K-509 Cu 80 Sn Pb Zn     15-25 10-14 10-20 60-70  

 

Hi ha nombrosos tipus de bronzes que podem oferir sota demanda.

Subministrament: En peces foses, barres i dolles centrifugades i barres de colada contínua.

 

K-501 Material tenaç resistent a la corrosió i a la cavitació amb gran allargament, resistent a l'aigua de mar. Adequat per a vàlvules i caixes de bomba d'alta sol·licitació, rodets i rodes de paletes per a bombes i turbines d'aigua, coixinets de fricció.
K-502 Material de duresa tenaç amb bona resistència al desgast, resistent a l'aigua de mar. Adequada per a ancoratges d'acoblament i peces d'acoblament d'alta sol·licitació, tuervas de cargol mogudes sota càrrega per a rodes espirals i helicoïdals de marxa ràpida, sol·licitació superior.
K-503 Material dur, resistent a l'aigua de mar. Adequat per a semicoixinets de fricció amb punts de càrrega de fins a 600 kp/cm2 i plaques de lliscament i barres de lliscament d'alta sol·licitació.
K-504

Bronze al plom i estany de fosa semidur. Material tenaç amb bones propietats lliscament i bona resistència al desgast. Bon resistent a la corrosió, especialment contra àcid sulfúric i clorhídric diluït, així com àcids grassos.

Adequat per a coixinets de fricció amb pressions de superfície, en què poden presentar lleugeres compressions d'arestes, p. ex., cilindres de calàndria i coixinets de biela, coixinets per a trens de laminació en calent. Vàlvules resistents a l'àcid.

K-505

Adequat per a coixinets amb altes pressions de superfície, coixinets per a trens de laminació en fred, també amb tubs de refrigeració.

Vàlvules i peces de fosa resistent a l'àcid. Bones propietats de marxa d'emergència per falta de lubricant temporal i per a lubricació amb aigua.

K-506

Adequat per a coixinets amb altes pressions de superfície i baixes velocitats de marxa, així com per a coixinets de fricció d'alta sol·licitació en unió amb semicoixinets de suport d'acer; coixinets per a màquines de molineria, bombes d'aigua, trens de laminació en fred i de làmines, coixinets de biela en motors de combustió interna.

Vàlvules i peces de fosa resistents a la corrosió. Propietats de marxa d'emergència particularment bones per falta de lubricant temporal i per a lubricació d'aigua.

K-507 Material dur, resistent a l'aigua de mar. Adequat per a guarnició d'eixos de buc, revestiments de cilindres per a paper i de calandres, llantes de rodes espirals amb velocitats de lliscament baixes, femelles de cargol de sol·licitació moderada i coixinets de fricció.
K-508 Material semidur, soldable amb soldadura tova i condicionalment fort, resistent a l'aigua de mar. Adequat per a col·lectors de sol·licitació normal i anells de seient de vàlvula, així com coixinets de fricció de sol·licitació moderada.
K-509 Ús general per a casquets i altres aplicacions sense gran responsabilitat.

 

Per a qualsevol dubte o consulta estem a la seva disposició.