COBRES Y METALES ALEADOS, S.L. (COBYMA)

CIF: B65390403

Dades Registrals:
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 42092, Foli 31, Full B 401713, Inscripció 1.

E-mail de Contacte: info@cobyma.com

Telèfon de contacte: 93 420 04 66 · Fax: 93 420 18 72

 

CONDICIONS D'ÚS:

Propietat Intel·lectual

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat de COBYMA, o disposa en el seu cas, del permís per al seu ús i/o explotació.

Els usuaris d'aquesta pàgina web podran dur a terme la reproducció o emmagatzematge dels continguts emmagatzemats en aquesta pàgina per al seu exclusiu ús personal o les finalitats autoritzades en les condicions legals de contractació dels nostres productes i serveis. Qualsevol altra transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts emmagatzemats en aquesta web, queda expressament prohibida excepte previ i exprés consentiment de COBYMA.

 

Protecció de dades

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, COBYMA informa que les dades de caràcter personal facilitades a través de la web, seran tractades i incorporades a un fitxer propietat de COBYMA. Aquest fitxer té com a finalitat l'eficaç gestió de les seves sol·licituds així com la d'informar de futures accions comercials, informacions, esdeveniments que puguin ser del seu interès. COBYMA es compromet que les dades estiguin protegides de conformitat amb les normes de seguretat i confidencialitat vigents per evitar la seva alteració, tractament o ús no autoritzats. En cap cas les dades seran facilitades a tercers.

El client podrà en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació i/o cancel·lació de les seves dades conforme al que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades, comunicant-ho per escrit a l'adreça electrònica info@cobyma.es o per correu postal a la direcció carrer Vilapicina, 69 bxs. Esq 08031 Barcelona (OFICINA)

 

Exclusió de Responsabilitat

COBYMA, no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que pugui ocasionar a l'usuari per virus, indisponibilitat o qualsevol altre comportament anòmal de la pàgina web. COBYMA, ha adoptat totes les mesures de seguretat al seu abast i segons l'estat actual de la tècnica, per garantir el correcte funcionament de la web i evitar la generació de qualsevol tipus de dany a l'usuari.

 

Enllaços

COBYMA declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines enllaçades amb aquesta Web. COBYMA no controla ni exerceix cap tipus de supervisió quan inclou l'enllaç a les mateixes. No obstant, la utilització d'enllaços a altres pàgines no suposa l'assumpció de cap responsabilitat, ni l'apropiació del contingut de les mateixes, sense que es pugui entendre que es produeix cap tasca de supervisió ni aprovació dels canvis o informacions que es realitzin en elles. Els usuaris que utilitzin aquests enllaços hauran de consultar les condicions legals exposades a les pàgines de destinació.